Do you want to know how your customers use your applications and devices? Try Qt Insight Beta.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら
Strategia

Qt:n tavoitteena on liikevaihdon vahva kasvu

Qt:n ylitettyä selvästi edelliselle, vuonna 2021 päättyneelle, strategiakaudelle asettamansa tavoitteet, Qt Group Oyj:n hallitus on kokouksessaan 16.2.2022 päättänyt nostaa yhtiön taloudellisia tavoitteita vuoteen 2025 ulottuvalle strategiakaudelle.  

Qt:n 2025 saakka ulottuvan strategiakauden taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • liikevaihto kasvaa vuosittain 30-40 prosenttia, ja
  • liikevoittomarginaali (EBIT-%) on vuosittain 20-30 prosenttia.

Qt on nyt erittäin hyvässä asemassa kansainvälisillä sulautettujen ohjelmistojen markkinoilla, joiden potentiaali on tulevaisuudessa valtava. Yhtiöllä on vahva usko siihen, että yhtiö pystyy jatkossa entisestäänkin kehittämään tuoteportfoliotaan ja laajentamaan sitä myös nykyisen Qt-ekosysteemin ulkopuolelle kattamaan yhä suuremman osan ohjelmistokehitykseen perustuvasta tuotekehitysmarkkinasta, ja täten kasvattamaan liikevaihtoaan pitkälle tulevaisuuteen.

Yhtiön tarkoituksena on pidättyä osingonjaosta toistaiseksi.

Päivitetty: 10.05.2022