Sulautetut järjestelmät

 • Autoteollisuus
 • Digi-TV / Äly-TV
 • Teollinen automaatio
 • Lääketiede

Myyntiverkoston kasvattaminen

 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Isot asiakkuudet
 • Jälleenmyyntiverkosto

Avoin lähdekoodi

 • Vahva ekosysteemi
 • Lisenssimuutos

Alustariippumattomuus

 • Desktop ja mobiili
 • Sovellukset jokaiselle näytölle
 • Yleisimmät käyttöjärjestelmät ja laitteistot