Qt 6.4 is out now! Scale your UX to the next level with the all-new 3D physics engine and Qt for WebAssembly. Read more.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら

Miksi investoida

Qt hyötyy toimialan muutostrendeistä

Qt:n tulevaisuuteen vaikuttaa neljä merkittävää markkinoiden muutostrendiä.

Käyttäjäkokemuksen merkityksen kasvu

Yhä useammin tuotteen arvon määrittelee sen tarjoama käyttäjäkokemus, joka tehdään yhä useammin täysin ohjelmistopohjaisesti. Kosketusnäyttöjen yleistyminen ja esineiden internetin kehitys edellyttävät edistyksellisiä ja helppokäyttöisiä käyttöliittymiä eri laitteissa.

Alustariippumattomuus

Sovellukset halutaan tuoda jokaiselle näytölle ja kaikkiin tilanteisiin. Ohjelmistokehitystyökalujen kannalta tämä merkitsee vaatimusta pystyä toimimaan erilaisten laitteistojen ja käyttöjärjestelmien maailmassa mahdollisimman tehokkaasti ja käyttäjäystävällisesti.

Avoimen lähdekoodin hyödyntämisen yleistyminen

Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen laajenee useille toimialueille, sillä yritykset eivät halua jäädä yksittäisen yrityksen teknologian vangeiksi. Yritykset haluavat vaihtoehdon, jolla on sekä globaali ekosysteemi että vakaat tulevaisuuden näkymät.

Jakelu- ja liiketoimintamallien muutos

Luotavat sovellukset sekä niiden jakelu- ja liiketoimintamallit ovat muutoksessa. Perinteinen ohjelmistojen jakelu on siirtynyt jo lähes kokonaan sähköiseksi, ja yhä useammin osa ohjelmiston toimintalogiikasta on toteutettu pilvipalvelujen avulla. Näin ollen liiketoimintamallit perustuvat yhä useammin tilausmalliin, ja kuluttajasovelluksissa esimerkiksi mainospohjaisuuteen.

Päivitetty: 26.10.2020