Qt 6.4 is out now! Scale your UX to the next level with the all-new 3D physics engine and Qt for WebAssembly. Read more.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら

Globaalit kohdemarkkinat

Qt Group Oyj toimii globaaleilla markkinoilla. Sillä on liiketoimintayksiköt Suomessa, Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Suurimmat tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Berliinissä, Oslossa sekä Oulussa.

Vuonna 2016 ohjelmistokehitystyökalujen markkinoiden koon arvioidaan olevan noin 10 miljardia dollaria. Ohjelmistokehittäjiä on noin 20 miljoonaa, ja määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 25 miljoonaan. Markkinan merkittävimpiä osa-alueita Qt:n kannalta ovat työasemasovellus- ja mobiilisovelluskehitys sekä sulautettujen järjestelmien sovelluskehitys.

Sulautetut järjestelmät

Qt näkee suurimman kaupallisen kasvupotentiaalin liittyvän sulautettujen järjestelmien kehittämiseen tulevaisuudessa. Kasvun ytimessä on esineiden internet: se liittää miljoonia ja taas miljoonia laitteita ja koneita anturein verkkoon, ja niitä ohjataan graafisen käyttöliittymän kautta. Laitteiden monimuotoisuus tarjoaa mahdollisuuden alustariippumattomien sovelluskehitystyökalujen tarjoajalle.

Vuonna 2014 sulautettujen laitteiden ohjelmistokehitystyökalujen kokonaismarkkina oli noin miljardi dollaria. Qt-teknologian kohdemarkkina on tästä neljänneksen eli noin 250 miljoonaa dollaria. Kokonaismarkkinan arvioidaan kasvavan noin 8–10 prosentin vuosivauhtia ainakin vuoteen 2020 saakka.

Qt:n kannalta sulautettujen järjestelmien alueella kiinnostavimmat markkinasegmentit ovat autoteollisuus, kulutuselektroniikka sekä suurimpana teollisuusautomaatio.

Työasema- ja mobiilikehitys

Perinteinen työasemasovellusten kehitys on murroksessa mobiilisovellusten vahvan kasvun myötä. Tähän on vaikuttanut päätelaitteiden kehitys ja monipuolistuminen. Laitteiden määrän ja moninaisuuden kasvaessa tämän päivän sovellusten halutaan toimivan erilaisilla näytöillä ja laitteilla. Tämän on tapahduttava alusta- ja käyttöjärjestelmäriippumattomasti. Siksi on tärkeää, että sovelluksia kehitetään Qt:n kaltaisella monialustaratkaisulla (cross-platform tool), jossa mobiili- ja työasemasovellusten kehitys tehdään samalla teknologialla.

Qt-teknologian kohdemarkkinan koko mobiili- ja työasemasovellusten kehitystyökalujen alueilla on arviolta noin 500 miljoonaa dollaria.

Päivitetty: 8.03.2022