Qt 6.4 is out now! Scale your UX to the next level with the all-new 3D physics engine and Qt for WebAssembly. Read more.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら

Qt:n vahvuudet ja kasvun ajurit

Suuri ja kasvava markkina

Qt toimii ohjelmistokehitystyökalujen globaalilla markkinalla, jonka koko vuonna 2016 on arviolta 10 miljardin dollarin. Ohjelmistokehittäjiä on noin 20 miljoonaa, ja määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä 25 miljoonaan. Markkinan suurimpia osa-alueita Qt:n kannalta ovat perinteinen sovelluskehitys, mobiilisovellukset sekä sulautetut järjestelmät ja esineiden internet. Qt- teknologiaa voidaan hyödyntää näissä kaikissa osa-alueissa.

Esineiden internet ajaa sulautettujen järjestelmien kasvua

Qt näkee suurimman kaupallisen kasvupotentiaalin liittyvän sulautettujen järjestelmien kehittämiseen tulevaisuudessa. Vuonna 2014 sulautettujen laitteiden ohjelmistokehitystyökalujen markkina oli noin miljardi dollaria, josta Qt-teknologian kohdemarkkinan koko on arviolta neljännes. Markkinan odotetaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa esineiden internetin tuodessa älyä laitteisiin samalla, kun laitteiden käyttäjälle tuottamasta arvosta iso osa tehdään ohjelmistopohjaisesti.

Kasvava tarve cross-platform -työkaluille

Sulautettujen järjestelmien määrän kasvaessa laitteiden laaja kirjo tarjoaa ison mahdollisuuden alustariippumattoman sovelluskehitystyökalujen tarjoajalle. Tänä päivänä sovellukset halutaan tuoda jokaiselle näytölle ja kaikkiin tilanteisiin, ja onnistumisen elinehto on tehokas ja käyttäjäystävällinen toiminta erilaisten laitteistojen ja käyttöjärjestelmien maailmassa.

Vahva teknologiaosaaminen

Qt-ekosysteemin eri osapuolille – Qt Group mukaan lukien – on kehittynyt pitkän kokemuksen seurauksena selkeä näkemys siitä, minkälaista teknologiaa sovelluskehittäjät tarvitsevat, miten sovelluksia kehitetään ja miten sovelluskehittäjien käytössä oleva ohjelmisto- ja laitteistoteknologia kehittyy.

Qt:n tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Berliinissä, Oslossa ja Oulussa, joissa työskentelee yhteensä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa lähes 100 ohjelmistokehittäjää.

Asiakkaiden tarpeisiin vastaava myyntivalmis tuote

Qt-teknologiaa on kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, kattaen ohjelmistokehittäjän työkalut, sovelluskehitystä tukevan teknologiakirjaston, sekä näiden tuen erilaisille käyttöjärjestelmä- ja laitteistoalustoille. Tätä teknologiakokonaisuutta pystytään myös hallinnoimaan ja sen avulla tuottamaan asiakkaille mahdollisuus tarjota omia räätälöityjä kehitysympäristöjä Qt-teknologiaan perustuen.

Kattava kumppaniyritysverkosto

Qt:lla on kymmeniä kumppaniyrityksiä eri puolilla maailmaa, kuten ohjelmistopalveluyhtiöitä, lisenssijällenmyyjiä sekä laitteisto- ja puolijohdevalmistajia. Asiakkaat hankkivat merkittävän osan Qt-teknologiaan liittyvistä palveluista kumppaniyrityksiltä. Tämä varmistaa Qt-teknologian laajan osaamisen ja myyntikanavat markkinoilla sekä kattavat Qt-teknologiaan liittyvät palvelut asiakkaille.

Qt-teknologian kaupallinen jakeluverkosto koostuu sekä Qt:n omista toimipisteistä että paikallisista jälleenmyyjistä. Jakeluverkoston maantieteellinen kattavuus on laaja, ja Qt kasvattaa ja kehittää jakeluverkostoaan jatkuvasti.

Laaja ohjelmistokehittäjien verkosto ja ekosysteemi

Qt on yhteydessä Qt-teknologian avoimen lähdekoodin yhteisöön, jossa on tuhansia aktiivisia toimijoita. Kehittäjäyhteisö tuottaa itsenäisesti osan Qt-teknologiakehityksestä ja tukee siten Qt:n lähes sadan hengen tutkimus- ja tuotekehitysyksikön työtä. Aktiivisen Qt-kehittäjäyhteisön koko on yli miljoona kehittäjää. Määrä on merkittävä, kun sitä verrataan mihin tahansa muuhun kilpailevan teknologian kehittäjäyhteisöön.

Ohjelmistokehittäjäyhteisö huolehtii siitä, että Qt saa palautetta ja näkemyksiä globaaleista teknologiatrendeistä. Tämä on tärkeää etenkin Qt:n tutkimus- ja tuotekehitys- sekä myynti- investointien tekemisen kannalta.

Qt:n osaamisen ydin on kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö

Yhtiön johdolla pitkäaikaista operatiivista kokemusta liiketoiminnan johtamisesta kansainvälisillä markkinoilla. Yhtiö pyrkii aktiivisesti kehittämään henkilöstön osaamista, viihtyvyyttä ja sitoutumista Qt:n visioon. Samalla edistetään myös henkilöstön joustavuutta, innovatiivisuutta ja tuottavuutta nopeasti muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä.

Päivitetty: 26.10.2020