Toimitusjohtaja ja johto

Johtoryhmä

ManagementGroup

 

Johtoryhmän esittely

Juha Varelius

Juha Varelius

s. 1963, KTM

Qt Group Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Toiminut aiemmin Digia Oyj:n toimitusjohtajana (2008-2016) ja erilaisissa johtotehtävissä Everypoint Inc:llä ja Yahoolla (2002-2007) sekä Soneralla (1993-2002).

 

Juhapekka Niemi

Juhapekka Niemi

s. 1968, tietotekniikan insinööri

Qt Group Oyj:n liiketoimintajohtaja vuodesta 2016. Toiminut aiemmin liiketoimintajohtajana Digia Oyj:ssä (2013-2016) ja erilaisissa johto- ja päällikkötehtävissä Nokia Oyj:ssä 2000-2013).

 

Katja Kumpulainen

Katja Kumpulainen

s. 1973, eMBA

Qt Group Oyj:n markkinointijohtaja vuodesta 2016. Toiminut aiemmin markkinointijohtajana Digia Oyj:ssä (2015-2016), markkinointijohtajana Nervogrid Oy:ssä (2012-2015), sekä erilaisissa johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä Lite-On Mobile Oy:ssä (ent. Perlos) (2007-2012) ja Basware Oyj:ssä (1995-2007). Hallituksen jäsen Sparklike Oy:ssä.

 

Mika Pälsi

Mika Pälsi

s. 1970, varatuomari, LL.M.

Lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Toiminut aiemmin lakiasiainjohtajana Digia Oyj:ssä (2009-2016), lakimiehenä Tieto Oyj:ssä (2005-2009) ja asianajajana Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla (1999-2005).

 

Petteri Holländer

Petteri Holländer

s. 1974, tekniikan ylioppilas

Qt Group Oyj:n tuotehallintajohtaja vuodesta 2016. Toiminut aiemmin tuotehallintajohtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana muissa eri johtotehtävissä Digia Oyj:ssä ja sen edeltäjissä (2001-2016) sekä tuotekehitysjohtajana Sonera SmartTrust Oy.ssä (1999-2001).

 

Tuukka Turunen

Tuukka Turunen

s. 1974, DI, tekniikan lisensiaatti

Qt Group Oyj:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja vuodesta 2016. Toiminut aiemmin erilaisissa johto- ja päällikkötehtävissä Digia Oyj:ssä (2001-2016), ohjelmistokehittäjänä Nokia Matkapuhelimet Oy:ssä (1997-1998) ja opetus- ja tutkimustehtävissä Oulun yliopistossa (1996-1997 ja 1998-2000).

 

Helena Telaranta

Helena Telaranta

s. 1973, KTM

Qt Group Oyj:n henkilöstöjohtaja vuodesta 2019. Toiminut aiemmin Business HR -johtajana Neste Oyj:ssä (2016-2018), Marine-liiketoiminnan henkilöstöjohtajana Wärtsilä Oyj:ssä (2010-2016) sekä päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä Wärtsilä-konsernissa (2006-2010).

 

Jouni Lintunen

Jouni Lintunen

s. 1971, DI

Qt Group Oyj:n talousjohtaja vuodesta 2020. Toiminut aiemmin talousjohtajana (2016-2020) ja business controllerina (2013-2015) PaloDEx Group Oy:ssa ja erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä Vaisala Oyj:ssa (1998-2013).

 

MarkoKaasila

Marko Kaasila

s. 1972, DI, MBA

Senior Vice President, Tuotehallinta, Qt Group Oy vuodesta 2021. Aiemmin Bitbar Technologies Oy:n toimitusjohtaja ja yrityksen myynnin jälkeen SmartBear Software, Inc. tuotejohtajana (2009-2020). Ennen tätä hän toimi ohjelmistoliiketoiminta yksikön johtajana On2 Technologies Ltd. (2005-2008) ja tuote- ja projektipäällikkö rooleissa Flextronics:lla, Telefonica:lla ja Nokialla (1998-2005).

 

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja huolehtii Qt Groupin hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään kirjallisesti toimitusjohtaja sopimuksessa ja hallitus hyväksyy palvelussuhteen ehdot. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista, optio-oikeuksista ja muista etuisuuksista.

Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä eläkesopimusta.