Qt Group noudattaa Nasdaq Helsingin suositusta listayhtiöiden sisäpiiriohjeeksi.

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta ja ilmoitusvelvollisuuden seurannasta vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja.

Johdon liiketoimet

Sisäpiirirekisteri 2.7.2016