Qt 6.4 is out now! Scale your UX to the next level with the all-new 3D physics engine and Qt for WebAssembly. Read more.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら

Sisäpiiri

Qt Group noudattaa Nasdaq Helsingin suositusta listayhtiöiden sisäpiiriohjeeksi.

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta ja ilmoitusvelvollisuuden seurannasta vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja.

Johdon liiketoimet

Päivitetty: 26.10.2020