Yhtiökokous 2021

Qt Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän tiistaina 16.3.2021 klo 10 alkaen.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakkeenomistajan on viimeistään 5.2.2021 ilmoitettava yhtiön hallitukselle yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Ilmoitus on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Qt Group Oyj, Lakiasiat, Bertel Jungin aukio D3A, 02600 Helsinki tai sähköpostitse mika.palsi@qt.io.