Yhtiökokoukset

Qt Group Oyj:n korkein päätöksentekotaho on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Varsinainen yhtiökokous pyritään pitämään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat jonkin asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Qt Group Oyj:n yhtiöjärjestyksessä. Omistajaohjauksen kannalta varsinaisen yhtiökokouksen kaksi tärkeintä tehtävää ovat hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta. Ylimääräinen yhtiökokous päättää niistä asioista, joita varten kokous on kutsuttu koolle.