Palkitseminen

Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa, 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia 2020 ja julkaisee sen ja soveltuvan lainsäädännön vaatimat selvitykset yhtiön toimielinten ja muun johtoryhmän palkitsemista koskien.