Qt 6.4 is out now! Scale your UX to the next level with the all-new 3D physics engine and Qt for WebAssembly. Read more.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら

Palkitseminen

Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa, 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia 2020 ja julkaisee sen ja soveltuvan lainsäädännön vaatimat selvitykset yhtiön toimielinten ja muun johtoryhmän palkitsemista koskien.

Päivitetty: 17.03.2022