Palkitseminen

Yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen laatimaa, 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodi 2020:a ja julkaisee sen ja soveltuvan lainsäädännön vaatimat selvitykset yhtiön toimielinten ja muun johtoryhmän palkitsemista koskien.