Qt Group julkaisee Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämän palkka- ja palkkioselvityksen antamaan yhtenäisen kuvauksen palkitsemisesta yhtiössä. Selvitystä päivitetään aika ajoin siten, että internetsivuilla olevat tiedot ovat aina mahdollisimman ajantasaisia.

Johdon palkkioselvitys

Optio-ohjelma 2016