Qt 6.4 is out now! Scale your UX to the next level with the all-new 3D physics engine and Qt for WebAssembly. Read more.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら

Suljettu ikkuna

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Yhtiö on asettanut yhtiön johtotehtävissä ja talousraportoinnin parissa toimiville henkilöille osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista edeltävän 30 päivän pituisen suljetun ikkunan, jonka aikana kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineellä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä.

Päivitetty: 26.10.2020