Hallituksen valiokunnat

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Tehtävä

Qt Groupin Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävä on valmistella ja seurata palkitsemisjärjestelmiä yrityksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Valiokunta myös valvoo, että yrityksen päätöksenteko on puolueetonta, sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja arvioi toimitusjohtajan sekä hänen suorien alaistensa nimitykset, palkkaukset ja korvaukset, sekä muun henkilöstön kannustinohjelmat.

Lisäksi Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee varsinaista yhtiökokousta varten ehdotuksen, joka sisältää (a) hallituksen jäsenten lukumäärän, (b) hallituksen jäsenet, (c) hallituksen puheenjohtajan, -varapuheenjohtajan sekä -jäsenten palkkiot ja (d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet:

  • Leena Saarinen, puheenjohtaja
  • Robert Ingman
  • Tommi Uhari

Tarkastusvaliokunta

Tehtävä

Qt Groupin tarkastusvaliokunnan tehtävä on avustaa hallitusta yrityksen talousraportoinnin, kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä muiden taloustietojen jakamisen tasapainoisuuden, läpinäkyvyyden ja selvyyden varmistamisessa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

  • Tommi Uhari, puheenjohtaja
  • Jaakko Koppinen
  • Mikko Marsio