Qt 6.4 is out now! Scale your UX to the next level with the all-new 3D physics engine and Qt for WebAssembly. Read more.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら

Hallitus

Hallituksen jäsenet

Robert Ingman

Robert Ingman

s. 1961, DI, KTM
 

Qt Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen. Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Ingman Group Oy Ab:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Arla Ingman Oy Ab:ssä (2007–2011) ja toimitusjohtajana Ingman Foods Oy Ab:ssä (1997–2006). Etteplan Oyj:n, Digia Oyj:n ja Halti Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen. Riippumaton yhtiöstä.

 

Leena Saarinen

Leena Saarinen

s. 1960, ETM
 

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2022. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. Hallitusammattilainen, toimii nykyisin hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä useissa yhtiöissä, mm. Palmia Oy:ssä, Handelsbanken Suomessa ja Etteplan Oyj:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Suomen Lähikauppa Oy:ssä (2007–2010), pääjohtajana Altia Corporation Oy:ssä (2005–2007) ja eri tehtävissä Unileverillä (1990–2005). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

 

 
Jaakko Koppinen

Jaakko Koppinen

s. 1969, DI
 
Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Toimii nykyisin EMEA-alueen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Normet Oy:ssä. Strateginen neuvonantaja useissa yhtiöissä. Työskennellyt aikaisemmin Sandvik Groupin tuotealueen presidenttinä ja Mining and Construction Oy:ssä hallituksen jäsenenä (2017-2020), toimitusjohtajana Orica Finland Oy:ssä (2016–2017), liiketoimintajohtajana Wihuri Oy Witraktorilla (2012–2015), liiketoimintayksikön johtajana ja muissa johtotehtävissä Konecranes Oy:ssä (2008–2012) ja eri tehtävissä Sandvikilla (1995–2008). Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

 

Mikko Marsio

Mikko Marsio

s. 1971, DI
 
Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen. Toimii nykyisin tulosjohtajana (Chief Revenue Officer) ja johtoryhmän jäsenenä Cadmatic Oy:ssä. Työskennellyt aiemmin SVP, Digital business and Software in Process Industries division ABB:llä (2017-2020), sekä erilaisissa johtotehtävissä mm. Empower Groupissa (2016-2017), Dovre Group Oyj:ssä (2012-2015), Hewlett-Packardilla (2005-2008) ja Fortum Oyj:ssä (1996- 2001). Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.
 
 
mikko_valimaki

Mikko Välimäki

s. 1976, FT, OTK
 
Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2022. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Yrittäjä ja sijoittaja. Mukana useissa startup-yrityksissä mm. Ellie Technologies Oy hallituksen puheenjohtaja, IQM Finland Oy hallituksen jäsen ja Loimukodit Oy hallituksen jäsen. Toiminut aiemmin perustamansa Tuxera Oy:n toimitusjohtajana (2009-2019) sekä muissa startup-yrityksissä. Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

 

Hallituksen valiokunnat

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Tehtävä

Qt Groupin Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävä on valmistella ja seurata palkitsemisjärjestelmiä yrityksen tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Valiokunta myös valvoo, että yrityksen päätöksenteko on puolueetonta, sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja arvioi toimitusjohtajan sekä hänen suorien alaistensa nimitykset, palkkaukset ja korvaukset, sekä muun henkilöstön kannustinohjelmat.

Lisäksi Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee varsinaista yhtiökokousta varten ehdotuksen, joka sisältää (a) hallituksen jäsenten lukumäärän, (b) hallituksen jäsenet, (c) hallituksen puheenjohtajan, -varapuheenjohtajan sekä -jäsenten palkkiot ja (d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet:

  • Leena Saarinen, puheenjohtaja
  • Robert Ingman
  • Mikko Marsio

Tarkastusvaliokunta

Tehtävä

Qt Groupin tarkastusvaliokunnan tehtävä on avustaa hallitusta yrityksen talousraportoinnin, kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä muiden taloustietojen jakamisen tasapainoisuuden, läpinäkyvyyden ja selvyyden varmistamisessa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

  • Mikko Marsio, puheenjohtaja
  • Jaakko Koppinen
  • Mikko Välimäki

Päivitetty: 6.09.2022