Qt 6.4 is out now! Scale your UX to the next level with the all-new 3D physics engine and Qt for WebAssembly. Read more.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista päättää yhtiökokous. Tilintarkastajille voidaan hallituksen päätöksellä maksaa kohtuullista korvausta erillisten toimeksiantojen perusteella suoritetuista tehtävistä.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi.

Päivitetty: 26.10.2020