Johdon liiketoimet

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen Qt Group Oyj:lle 3.7.2016 alkaen

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, “MAR”) mukaisia Qt Group Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Ilmoitukset on tehtävä Qt Group Oyj:lle välittömästi ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä!

Qt Group Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiö ilmoittaa liiketoimet edelleen Finanssivalvonnalle johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä puolesta.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

 1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake. Lomakeluonnos löytyy osoitteesta: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Documents/ManagersTransactionsForm_FI.pdf
 2. Lataa lomake tietokoneelle jotta sen voi täyttää oikein. Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:
  Qt Group Oyj:n LEI-tunnus 743700GO2XU2ZYYDKW67
  Qt Group Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus QTCOM
  Qt Group Oyj:n osakkeen ISIN-koodi FI4000198031
  Ilmoitusnumero (notification reference) Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)
 3. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä yhtiölle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen.

Huom: Määräajan (2 työpäivää) lyhyyden vuoksi, älä lähetä lomaketta postitse!

Ohjeet lomakkeen lähettämiseen

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä yhtiölle seuraavasti:

Lähetys Qt Group Oyj:lle (kahden päivän kuluessa):

 • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen trading@qt.io
 • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli yhtiöllä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

Huom: Qt Group Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Lisätietoja

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx.