Qt 6.4 is out now! Scale your UX to the next level with the all-new 3D physics engine and Qt for WebAssembly. Read more.
最新版Qt 6.3已正式发布。 了解更多。
最新バージョンQt 6.3がご利用いただけます。 詳細はこちら

Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain mukaan listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Qt Group Oyj on vastaanottanut seuraavat liputusilmoitukset:

1.2.2018

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta ylitti viiden prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 1.2.2018

4.4.2018

Jyrki Hallikaisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alitti viiden prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 4.4.2018

19.5.2020

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa kymmenen prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 19.5.2020

15.10.2020

Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa viiden prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 15.10.2020

21.12.2020

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallinnoimien osakkeiden omistusosuus Qt Group Oyj:n osakkeista ja äänivallasta alittaa viiden prosentin liputusrajan.

Pörssitiedote 21.12.2020

Päivitetty: 21.12.2020